Het bestuur van de kerk is als volgt samengesteld:

 
kerkenraad
 
pastorale werkgroep
ouderlingen     diakenen
diaconale werkgroep
 
commisie van beheer
 

ouderlingen:

 • J. Rus - ouderling en voorzitter
 • M.Witteman-Bos - scriba
 • E. de Graaf - jeugdouderling
 • W.C.P. le Clercq - ouderling

diakenen:

 • vacant voorzitter - diaken
 • M. Keijzer - diaken
 • M.S. van Zelst-Goudriaan - gemeentelid
 • G.C. Bosma-Been - gemeentelid

Om de capaciteiten van kerkenraads-/gemeenteleden optimaal tot hun recht te laten komen, heeft de kerkenraad 2 werkgroepen ingesteld, de pastorale werkgroep(PWG) en de diaconale werkgroep(DWG). Elke werkgroep wordt gevormd door een aantal kerkenraadsleden, aangevuld met gemeenteleden. 

de pastorale werkgroep

 • Dhr. A. Bakker – kerkelijk werker van de Havenkerk (voorzitter)
 • Dhr. W.C.P. le Clercq – pastoraal werker/ ouderling.
 • Mevr. G.M. Rus-Bloeme – pastoraal werker/ gemeentelid

de diaconale werkgroep

 • vacant (voorzitter)
 • Dhr. M. Keijzer diaken
 • Mevr. M.S. van Zelst-Goudriaan diaconaal werker/gemeentelid
 • Mevr. G.C. Bosma-Been diaconaal werker/gemeentelid

de commissie van beheer

De Commissie van Beheer heeft – onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad - de zorg voor de materiële aspecten van onze kerk: onderhoud en beheer van gebouw en inventaris en het verkrijgen en beheren van de nodige financiële middelen.

 • M.W. Horst - voorzitter
 • C Eberwijn - secretaris
 • J.H. de Jong - penningmeester
 • D. Eigenbrood - lid
 • P.E. Schollema - lid