Havenkerk Sassenheim

Resultaatoverzicht 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Realisatie 2016
 
Baten      
 
Opbrengsten uit bezittingen € 250

€ 200

€ 362
Bijdragen gemeenteleden € 55.600 € 49.338 € 49.366
Overige bijdragen € 1.800 € 3.199 € 2.150
Totaal baten € 57.650 € 52.537 € 51.878
 
Lasten      
 
Bestedingen pastoraat € 15.000 € 696 € 21.599
Bestedingen kerkdiensten, jeugd- en gemeentewerk € 7.600 € 8.152 € 6.758
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 11.600 € 11.619 € 11.357
Lasten kerkelijke gebouwen € 16.600 € 16.802 € 17.772
Lasten inventarissen € 140 € 129 € 122
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 3.400 € 3.049 € 3.451
Totaal lasten € 54.340 € 40.448 € 61.059
 
Resultaat € 3.310 € 12.089 -€ 9.181